Ilmunud on Idakiri 2018

Suur rõõm on teatada, et ilmunud on EAO aastaraamat Idakiri 2018.

Seekordset väljaannet toetas Eesti Teaduste Akadeemia, mille assotsieerunud liige EAO on alates eelmisest aastast.

SISUKORD:

Tarmo Kulmar. Õpetaja ütles. Linnart Mälli 80. sünniaastapäeva puhul

Pojalikkuse raamat. Tõlkinud ja kommenteerinud Frank Jüris

Gan Bao. Vaimude otsija kirjad: Esimene kirjarull. Tõlkinud ja kommenteerinud Katja Koort

Viktor Korrovits, Alver Aria. Sotsiaalsed mõisted guanxi ja mianzi Hiina mõttemaailmas

Gao Jingyi. Veel hiina ja soome-ugri keelte ühiseid etümoloogiaid riimivastavuste näitel

Maret Nukke. Taani printsi kirgastumise lugu: Shakespeare’i Hamleti kohandamine Jaapani nō-näidendiks

Ibn al-Qalānisī Ta’rīḫ Dimašq (Damaskuse ajalugu). Tõlkinud ja kommenteerinud Üllar Peterson

Khomeini 1963. aasta Fayzia medrese kõne analüüs: välisvaenlase kujundamine Karbala müüdi abil. Tõlkinud ja kommenteerinud Sandra Peets

Vladimir Sazonov, Sirje Kupp-Sazonov. Mõni sõna M. Bulgkovi võluva vampiiritari Hella võimalikust Lähis-Ida päritolust

Tarmo Kulmar. Mõnda muistse Peruu jumalahümnidest

In memoriam. Isidor Levin. Ülo Valk

Eestis ilmunud Ida-kirjandus: november 2017 – detsember 2018

Abstracts

Aastaraamatute koondsisu 2006-2018

 

Pildid 20. juunil orientalistikakeskuses toimunud esitluselt (autor V.Sazonov):

 

Aupresident raamatut tutvustamas
Aupresident toosti ütlemas
EAO president toosti ütlemas
Kulmar ja Anvelt
Läänemets, Korrovits, Ude
Raamat on valmis
Ude ja Korrovits