Idakiri 2011/2012

SISUKORD

Amar Annus. Vana Testament ja muistne Mesopotaamia

Peeter Espak. Sumeri müüdifragment (NBC 11108) Ur III ajastust: Genesise loomislugude üks varajane eelkäija

Vladimir Sazonov. Behistuni raidkirja I tulp

Martti Kalda. Hathigumpha raidkiri: tekst ja kontekst

Ester Eggert. Krišna Vasudeva koht varajases hinduistlikus traditsioonis

Teet Toome. Bodhisattva määratlemine “Lootossuutras”

Leho Rubis. Mahajaana arengu ja budistliku ikoonilise kunstikaanoni kujunemise seostest

Tarmo Kulmar. Haljand Udam: Õpetlase tööd ja mõtted

Artur Laast. Haljand Udami kujunemine orientalistiks ja tema Türgi-raamat

Haljand Udam. Märkmeid geoloogiaekspeditsioonide päevilt 1957–1958

Siim Lill. René Guénon ja Ananda K. Coomaraswamy

Ott Kurs. Raamaturahvas: Ränded ja riigiruumi rajamise kajastusi eesti kirjasõnas

Vladimir Sazonov. Arvustus: Peeter Espak. The God Enki in Sumerian Royal Ideology and Mythology. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010, 284 lk.

Tarmo Kulmar. Eestis ilmunud Ida-kirjandus: oktoober 2010 – aprill 2012

Tarmo Kulmar. In memoriam Andres Ehin

Tarmo Kulmar. In memoriam Ülo Sirk

Abstracts