Idakiri 2016

SISUKORD

Margit Juurikas. Taoism shintō varjus

Maret Nukke. Religioon -näidendites

Jing Hao. Ülestähendusi pintsli meetodist. Hina keelest tõlkinud Katja Koort

Kadri Raudsepp. 20. sajandi õpetlane Shechen Gyeltsab (1871-1926) ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest

Jaan Lahe. Zoroastristlikud ja zurvaniitlikud motiivid maniluses

Tarmo Kulmar. Märkmeid varatotalitaarsest riigist

Kuningas Dareios I Behistuni raidkirja III tulp. Vanapärsia ja Akadi keelest tõlkinud Vladimir Sazonov

Holger Mölder. Inkade impeeriumi pärandi mõju tänapäeva Ladina-Ameerika riikide poliitilisele ja kultuurilisele eneseteadvusele

Sebastian Fink. Gilgameš ja Uršanabi. Tõlkinud Vladimir Sazonov ja Sirje Kupp-Sazonov

In memoriam: Ülle Udam

Eestis ilmunud Ida-kirjandus: oktoober 2015 – september 2016

Abstracts