Home » 2021

Yearly Archives: 2021

XXXIII orientalistikapäev

XXXIII orientalistikapäeva konverentsi programm

Laupäeval, 25. septembril Tartus Ülikooli 16 (von Bocki maja) auditooriumis 214

11.00-11.10 Avasõnad EAO president Märt Läänemetsalt

11.10-11.40 Vladimir Sazonov, Sirje Kupp-Sazonov – Ivan Julma idapoliitika: khaaniriigid ja Osmanite impeerium

11.40-12.10 Holger Mölder – USA strateegilised ambitsioonid Lähis-Idas

12.10-12.40 Jaan Lahe – Mithra ja päike Vana-Iraani religiooniloos

12.40-13.10 Alice Vijard – Varajase araabia luule žanrid Ülemlaulus

            13.10-14.00 vaheaeg
 
14.00-14.30 Andres Herkel – Karma ja dharma tõlkimisest Mūlamadhyamakakārikā näitel
 

14.30-15.00 Teet Toome – Õnnelik eluviis – bodhisattva omadused Lootossuutras

15.00-15.30 Leho Rubis – Mandala kui uut tüüpi budistliku kunsti kujundi teke Indias 6.-7. saj

            15.30-16.00 vaheaeg

16.00-16.30 Henn Käärik – Jaapani retseptsioon Kolmandas Reich’is

16.30-17.00 Tarmo Kulmar – Hinge surematusest ja üleüldisest ülestõusmisest Inkade usundis

17.00-17.30 Märt Läänemets – Mengzi inimese elujõust ( )

Üritus on jälgitav ka Zoomi vahendusel:

https://ut-ee.zoom.us/j/96548635473?pwd=Wkp4dHYvREJONm9rSSsyeUlhYlNVZz09

Kohaletulijad peavad olema valmis esitama COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

Ilmunud on Linnart Mälli raamat “Tee ja vili”

Ilmunud on Linnart Mälli budismiloengute raamat “Tee ja vili”.
 
Kaanetekstist:
„See raamat toob esmakordselt lugeja ette valiku orientalisti ja visionääri Linnart Mälli (1938–2010) loengutekste budismist ja India religioonidest, mis ta pidas 1990. aastatel ja 2000. aastate algul Tartu Ülikoolis ja Budismi Instituudis. Oma loengutes ei piirdunud Mäll kunagi materjali kuiva, dotseeriva esitusega, vaid püüdis viia kuulaja oluliste tekstinäidete ja faktide najal sisse budismi mõttemaailma ning panna ta kaasa mõtlema. Sellepärast leiab neis tekstides üsna palju kõrvalepõikeid ja kujundlikke mõttevälgatusi, humoorikaid, kohati ootamatuid ja kummalisenagi tunduvaid arutlusi ja võrdlusi. Kõik see kokku ongi Linnart Mälli elavalt voolav, tema kohapeal tekkinud ainukordset mõttevoolu järgiv tekst, mille tähendus ajas settides pigem veelgi eredamini esile tõuseb.″
„Budism on oma olemuselt dogmaatika vastane. Kõik laused, ükskõik kui püha mehe suust nad ka ei tuleks, on kõlbulikud vaid selleks, et inimene need endale ise lahti mõtestaks, sest laused ja tekstid ei ela oma elu. Ükski tekst ei ole asi iseeneses, vaid tekst on ainult olemas kui mingi informatsioon, mida kodanik A annab edasi kodanikule B, C, D jne.”
Saada on veel ka tema 2018. aastal ilmunud mõtete ja mälestuste raamatut “Tõe tee”.
 

Ilmunud on Idakiri 2020

Ilmunud on EAO aastaraamatu “Idakiri” uus number.

 

Sisukord

Üllar Peterson.  Islami „õigusalased määrused“ — fatvaad

Helen Geršman. Kaamel islamieelses Araabias

Keskmise tee juurvärsid (Mūlamadhyamakakārikā, X). Tõlkinud ja kommenteerinud Andres Herkel

Andres Herkel. Märkmeid metafoorist Mūlamadhjamakakārikā näitel

Leho Rubis.  Kirjeldamatu kujutamine ehk Virgunu mõistmise väljendamine visuaalses keeles minevikus ja kaasajal

Margit Juurikas. -näitleja isedus ja isetus

Maret Nukke. Elueliksiir ja Kotkaprintsess: Ühe -näidendi readaptatsiooni lugu

Kuningas Dareios I Behistuni raidkirja V tulp. Tõlkinud ja kommenteerinud Vladimir Sazonov

Märt Läänemets. Tarmo Kulmar 70: Juubelijuttu läbi isiklike meenutuste prisma

Tarmo Kulmar. Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi auliige Henn Käärik 70

2020. aastal (jaanuarist novembri lõpuni) ilmunud Ida-kirjandus

Abstracts