Home » Uudised » Veebiseminar “Hiina Rahvavabariik kui julgeolekuoht Venemaa-Ukraina sõja kontekstis: praegune seis ja tulevikuperspektiivid”

Veebiseminar “Hiina Rahvavabariik kui julgeolekuoht Venemaa-Ukraina sõja kontekstis: praegune seis ja tulevikuperspektiivid”

Sisejulgeoleku instituut korraldab 11. oktoobril kell 10.00 veebiseminari “Hiina Rahvavabariik kui julgeolekuoht Venemaa-Ukraina sõja kontekstis: praegune seis ja tulevikuperspektiivid“.

Majanduslikult ja sõjaliselt tugevnevat Hiina Rahvavabariiki nähakse juba aastaid kasvava julgeolekuohuna lääne juhitavale liberaal-demokraatlikule maailmakorrale. Läänele vastandudes on Hiina jagatud autoritaarsete väärtuste põhiselt jõudsalt arendanud koostööd ja partnerlussuhteid Venemaaga. Viimase sõjaline kallaletung Ukrainale selle aasta veebruaris on seadnud Hiinast lähtuva julgeolekuohu uude valgusesse. Hiina ametlik retoorika sõja kohta langeb kokku Venemaa omaga, süüdistades sõja puhkemises pigem läänt (USA-d ja NATO-t). Hiina Venemaad sõjas küll otseselt ei toeta, kuid majanduslik, poliitiline ja sõjaline koostöö kahe riigi vahel ning ühine vastandumine läänele jätkuvad ja pigem süvenevad.

 
Täpsem info ja ajakavahttps://www.sisekaitse.ee/et/hiina-rahvavabariigist-kui-julgeolekuohust-venemaa-ukraina-soja-kontekstis
 
Seminaril arutatakse Hiina asjatundjaid, julgeolekueksperte ja välispoliitikakujundajaid kaasates järgmisi küsimusi:

– Mis on Hiina RV peamised huvid käimasolevas Venemaa-Ukraina sõjas?
– Kui kaugele võib Hiina minna Venemaa toetamisel ja õigustamisel?
– Kas Hiina režiim võib sõja ja selle tagajärgede mõjul hakata oma poliitikaid muutma?
  Kui, siis mis suunas?
– Kuivõrd mõjutab Hiina praegust riiklikku käitumist eelseisev HKP 20. kongress,
  kus tõenäoliselt tehakse muudatusi tippjuhtkonnas?
– Kas Hiinast lähtuv julgeolekuoht lääneriikidele lähiaastatel pigem suureneb või väheneb?
– Milleks ja kuidas peaks lääs (USA, EU, NATO jt rahvusvahelised organisatsioonid
  ning nende liikmesriigid) olema valmis Hiina mõjutus- ja domineerimispüüete osas?
– Milliseid võimalikke vastutegevusi peaks planeerima ja läbi viima?
– Milline peaks olema Eesti Hiina-poliitika muutunud rahvusvahelises olukorras?

Seminari töökeel on eesti keel ja algus kell 10.00.

Osalemiseks registreeruge siin.

Samalt lehelt leiate ka ajakava. Registreerumine lõpeb 7. oktoobril kell 16.00.
 
Lisainfo:
Triin Rätsepp, teadustöö koordinaator
E-post: triin.ratsepp@sisekaitse.ee