Home » Tekstid » Raamatututvustused » Andres Herkel. Müüt ja mõtlemine

Andres Herkel. Müüt ja mõtlemine

India vanema (püha)kirjavara ja budistlike tekstide põhjalt ehituv arutlus psühholoogiast, tajuüksustest/protsessidest, täpsemini inimese püüdest neid klassifitseerida; mälust (seoses õpetusega karmast); sõltuvusliku tekkimise kontseptsioonist budismis. Vahele on pikitud tõlkeid lähtetekstidest, põnev ja hariv kirjavara, mis ei piirdu enam olemasolevate teooriate ja ajalooliste nägemuste tutvustamisega, vaid lisab Eesti budoloogia arengukäiku uusi mõtteidki.


Orientalisti ning indoloogina on Herkeli eriliseks huviobjektiks inimese meel ja selle avaldumine muistsetes kirjalikes tekstides. Mõtlemise ja müüdi vahekord on tema uurimuses leidnud huvitava originaalse lahenduse, mis annab lootuse arvata, et selle raamatu mõju on ergastav ja kestev.
LINNART MÄLL


Ülevaated:
Ülo Matteus, Mõttemasinaga sakraalajas, Vikerkaar, 9/2003, lk 111-116


SISUKORD

Eessõna

I. Taju kirjeldamine Vana-India tekstides
Ürgmehe müüt ja Aitareya-upanišad
Upanišadide klassifikatsioonid: tajuvõimed ja neile lähedased väed
Buddha Dharma ja abhidharma
Tajupsühholoogia idee

II. Eksistentsiaalne mälu – kaks teed inimese juurde
Nativism, empirism, sotsiaalne mälu
„Üleloomulik mälu“ ja korduvate sündide ahel
Kimp mõisteid: karma, samsāra, samskārāh
Kokkuvõtteks

III. Sõltuvuslik tekkimine
Pratītyasamutpāda: budismi keskne õpetus
Tõlgendusi lääne budoloogias
Mõistmistasandite loogika
Võrdlusi tänapäeva psühholoogia ja filosoofiaga

IV. Vana-India tekstid ja mõtlemise muutumine
Sissejuhatus: müstika, süstemaatika ja kriitika
Murrang tekstitraditsioonis: upanišadid
Murrang tekstitraditsioonis: Nāgārdžuna
Lõpmatu ja loendamatu
Mütopoeetiline mõtlemine
Mütopoeetiline kompleks
Tarkade jõuproovist filosoofilise dialoogini
Mis mõtlemises muutub? Miks mõtlemine muutub

Sanskriti mõistete kirjutamine

Kasutatud allikad ja kirjandus

Nimeloend

Mõisteloend

Teoseloend