Home » Tekstid » Raamatututvustused » Budismi pühad raamatud I

Budismi pühad raamatud I

Sarja I köide sisaldab kolm theravaada koolkonna pühakirja – Tipitakasse – kuuluvat kuulsat teost, mille on L. Mäll ka kommentaariumiga varustanud.

“Seadmuseratta käimapanemine” on Buddha esimene jutlus, mille ta pidas Sārnāthis asuvas Hirvepargis.

“Lühikesed lugemised” esitab lihtsaid tõdesid ja on mõeldud õpperaamatuks algajatele, eelkõige noortele.

“Dhammapada” sisaldab sügavaid mõttesalme. Suurem osa selles toodud ideedest on praegugi aktuaalsed. “Dhammapada” on tõlgitud paljudesse maailma keeltesse.

Lisaks mahukas kommentaarium, mida võib L. Mälli puhul pidada kõige magusamaks ja aegumatumaks osaks mis tahes raamatust, mille ta on ette võtnud.


Kõnealusele raamatule lisab väärtust selle lausa maagiline ülesehitus. Kõik kolm tõlgitud tekstikorpust on esitatud kolmel kujul: kõigepealt eestikeelne kirjanduslik tõlge, seejärel terminoloogiline tõlge ning kõige lõpuks paalikeelsed originaaltekstid. See annab võimaluse teksti süüvida eri tasemel lugejatele, kusjuures üks tase pole halvem teisest – õpetus jõuab õpilasele pärale üksnes siis, kui seda esitada õigel ajal ja õpilase tasemele vastavalt.
KERTI TERGEM


Ülevaated:
Kerti Tergem. Linnart Mälli tõlkekulg. Sirp, 20. august 2004


SISUKORD

Eessõna

I Seadmuseratta käimapanemine

II Lühikesed lugemised
1. Kolm kaitset
2. Kümme õppimisjuhist
3. Kolmkümmend kaks kehaosa
4. Poisi küsimused
5. Õnnistusesuutra
6. Kalliskivisuutra
7. Seinteta suutra
8. Peiteaare
9. Sõbralikkusesuutra

III Dhammapada
I Paarid
II Hoolivus
III Meel
IV Lill
V Rumal
VI Tark
VII Väärikas
VIII Tuhat
IX Patt
X Vägivald
XI Vanadus
XII Ise
XIII Maailm
XIV Virgunu
XV Õnn
XVI Meeldiv
XVII Viha
XVIII Kõnts
XIX Seadmuse järgija
XX Tee
XXI Mitmesugust
XXII Põrgu
XXIII Elevant
XXIV Janu
XXV Munk
XXVI Vaimulik

Terminoloogilised tõlked
I Dharmaratta pöörlemapanemine
II Lühike ettelugemine
III Dhammapada

Algtekstid
I Dhammacakkappavattana
II Khuddakapātha
III Dhammapada

Kommentaarium
Artiklid
Humanistlike baastekstide kontseptsioon
Tipitaka struktuur
Nõnda sai alguse Uus Seadmus
Õpetlikud lühilood
Mõttesalmide jada
Kommentaarid
Terminoloogiliste tõlgete registrid:
Põhiterminite register
Nimede register
Hääldamisjuhised
Lühendid