Home » Idakiri

Idakiri

English

Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat – aastast 2011 Idakiri – ilmub alates 2006. aastast. Idakiri on eelretsenseeritav, rahvusvahelise toimetuskolleegiumi ja rahvusvahelise levikuga perioodiline iga-aastane väljaanne, mis avaldab Ida-teemalisi algupäraseid uurimusi, kommenteeritud tõlkeid, arvustusi, ilmunud kirjanduse ülevaateid, tähtpäeva- ja mälestuskirjutisi jm orientalistika mitmesuguste valdkondadega seonduvat. Idakirjas ilmuvad artiklid on eestikeelsed, numbrite lõpus on ära toodud ingliskeelsed kokkuvõtted. Lisaks eestikeelsete uurijate tekstidele avaldatakse ka välisteadlaste Idakirja jaoks tõlkimiseks antud tekste. Idakiri ilmub paberkandjal, kodulehelt saab tervikuna lugeda kõiki ajakirja numbreid peale viimase (vt allpool).

Idakirja oodatakse kaastöid, mis tegelevad mõne nii möödaniku kui ka tänapäeva Aasia regiooniga seotud teemaga, nt uurimusi aja- ja usundiloost, kirjandusest, muusikast, poliitikast jm. Lisaks on teretulnud on artiklid, milles käsitletakse Eesti ja idamaade suhteid, Eesti idamaade uurimise ajalugu jms. Käsikirjade töötlemise ja materjalide publitseerimise eest tasu ei võeta. Kaastööde eest autoritele honorari ei maksta. Idakiri ei avalda reklaami.

Peatoimetaja: Tarmo Kulmar, tarmo.kulmar@ut.ee

Tegevtoimetaja: Indrek Ude, indrek.ude@akad.ee

postiaadress: Ülikooli 18-226, Tartu 50090

Toimetuskolleegium:  Alari Allik (Tallinna Ülikool), Peeter Espak (Tartu Ülikool), Helen Geršman (Tallinna Ülikool), Andres Herkel (Tartu Ülikool), Gao Jingyi (Pekingi Rahvusvaheliste Uuringute Ülikool, Hiina), Andreas Johandi (Tartu Ülikool), Tarmo Kulmar (Tartu Ülikool), Märt Läänemets (Sisekaitseakadeemia), Indrek Park (Indiana Ülikool, Bloomington, USA), Jaan Puhvel (California Ülikool, Los Angeles, USA), Jinseok Seo (Hankuk Välisuuringute Ülikool, Seoul, Korea Vabariik), Teet Toome (Tartu Ülikool), Ülo Valk (Tartu Ülikool)

Autorijuhend

Osta Idakiri!

EAO aastaraamat Idakiri ilmub Eesti Teaduste Akadeemia rahalisel toetusel.

ISSN 1736-5007

 


Idakirja numbrid (viimane number ei ole võrgus kättesaadav):

2006

2007

2008

2009/2010

2011/2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Essay writing services should offer different payment options. Many of them accept various types of bank cards. Check the list of payment options provided by the company. The reputation of an fast essay writing services is a crucial factor for choosing the best service for your needs. A reputable service will have detailed descriptions of their services. Moreover, you can always check the reviews of the service you are planning to use.