Home » Tekstid » Sõnumitooja

Sõnumitooja

“Sõnumitooja” oli aastatel 1989-1991 ilmunud Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi kuuleht, mille sisuks ja eesmärgiks oli tutvustada eesti lugejale Ida kultuure. Ühe trükipoogna suurune leht ilmus ligi kolme aasta vältel; ühtekokku anti välja 34 numbrit (formaalselt küll 46 numbrit, sest esimesed 12 lehte ilmusid paarisnumbritena; toonaste eeskirjade järgi ei tohtinud nn infolehe üksiknumbri maht olla suurem, kui pool poognat). Enamiku aega toimetasid lehte Märt Läänemets ja Indrek Ude, viimast kolme numbrit toimetas Indrek Ude koos Harri Intsiga. Lehe päise kujundus oli kunstnik Leo Lapinilt.

“Sõnumitooja” rolli Ida vaimukultuuri tutvustamisel on raske üle hinnata; ja rahvas võttis lehe vastu enam kui hästi: tipp-perioodil oli selle tiraaž 35000, lõpu poole küll mõnevõrra väiksem.

Praeguseks on “Sõnumitoojad” ilmselt ka enamikust raamatukogudest “ära loetud;” peale on kasvanud uus põlvkond, kes pole sellest väljaandest midagi kuulnudki. Enamik seal avaldatud tekste on aga püsiva väärtusega ning pakuvad tänasele lugejale mitte vähem uut teavet ja mõtlemisainet, kui 15 aastat tagasi.

Sellepärast olemegi teinud kõik ilmunud “Sõnumitooja” numbrid nüüd kättesaadavaks pdf failidena. Tekstifailidena on eraldi välja pandud valik olulisemaid tekste, mida on mõnevõrra ka üle toimetatud.


VALIK SÕNUMITOOJA TEKSTE

3-4

Indrek Ude. Orientalistikapäevad 1989

7-8

Hermann von Keyserling. Bodhisattva – inimsoo ideaal

9-10

Bodhisattva missioon (katkend Kāšjapaparivarta suutrast, tlk L. Mäll)

11-12

Bodhisattva tõotus (katkend Vadžradhvadža suutrast, tlk L. Mäll)

Arthur Võõbus. Uusi perspektiive Euroopa vaimuloo uurimisel

15-16

Milarepa. Laulud (tlk L. Mäll)

19-20

Alan Watts. Hiina kirjakeel (jätk 21-22)

Rabindranath Tagore. Armastusluulet (tlk I. Luhaäär)

21-22

Ruan Ji. Neli luuletust (tlk J. Kaplinski)

23-24

Bidja Dandaron. Palve

Aleksander Pjatigorski. Dandaroni lahkumine (reminestsents)

Linnart Mäll. Veel Dandaronist

Bidja Dandaron. Mantrajaana tee

1 (25)

Alan Watts. See on TOO

Lin ji. Üks jutlus (tlk J. Kaplinski)

3 (27)

Orientalistikapäevad 1990

Eesti orientalistika kirjutamata ajaloost (intervjuu Haljand Udamiga, jätk 4 (28))

4 (28)

Arnold Keyserling. Me elame imepärases maailmas

Nikolai Konrad. Humanism – armastus inimese vastu

6 (30)

A. Darmirsuren. Kaotatud pärand: mongolitest ja mongoli kultuurist

Du Mu. Teel mägedesse / Peatus Qinhuail (tlk M. Läänemets)

7 (31)

Harri Ints. Džainism on vabameelsete ja arukate usk

8 (32)

Harri Ints. Mis on meditatsioon

11 (35)

Anagarika Govinda. Budism kui elav kogemus

12 (36)

Sangharakšita. Dharma olemus

1 (37)

Vladimir Toporov. Mandala

2 (38)

Edward Conze. Armastus, kaastunne ja osavõtlik rõõm (jätk 3-5)

Priit Mikk. Veedadest, hinduismist ja „vedateadusest” (jätk 3-4)

4 (40)

Nāgārdžuna. Tarkusemalakas (Pradžnjādanda)

9 (45)

Tenzin Gyatso (Dalai laama). Usu olemus

 


“SÕNUMITOOJA” numbrid: