Home » Linnart Mäll. Tõe tee. Mõtteid ja mälestusi

Linnart Mäll. Tõe tee. Mõtteid ja mälestusi

Koostaja Ivar Tröner

Raamatus „Tõe tee” ilmub valik Eesti mõtteloo ühe suurmehe Linnart Mälli (1938–2010) mõtetest ja sõnumitest. Esmakordselt on eesti lugeja ees tema mõtted, mis pole kirjaliku teksti kujul kunagi laiema avalikkuseni jõudnud. Siin on aforisme paljude inimlike elunähtuste kohta, kuid ka filosoofilisi mõtisklusi elust, inimesest, keelest, ühiskonnast, poliitikast jne.

Linnart Mäll uskus, et kultuur tervikuna elab niikaua, kuni elavad tekstid. Raamatu tagakaanel tunnustab Tartu Ülikooli võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar Linnart Mälli kui maailmamainega teadlast, „keda tuleb õigusega asetada ühte ritta teiste Eesti orientalistika suurkujude Leopold von Schroederi, Uku Masingu, Artur Võõbuse ja Jaan Puhveliga”.

Konsultant-toimetajad Märt Läänemets ja Teet Toome
kujundus Andres Tali

416 lk, lisaks 32 lk fotosid ja dokumente

Kirjastus: SE & JS, 2018


Raamatus on valik Eesti mõtteloo ühe suurmehe Linnart Mälli mõtetest ja sõnumitest. Esmakordselt on eesti lugeja ees tema mõtted, mis pole kirjaliku teksti kujul kunagi laiema avalikkuseni jõudnud. Siin on aforisme paljude inimlike elunähtuste kohta, kuid ka filosoofilisi mõtisklusi elust, inimesest, keelest, ühiskonnast, poliitikast jne. Linnart Mäll uskus, et kultuur tervikuna elab niikaua, kuni elavad tekstid.

— Ivar Tröner, koostaja

Linnart Mäll oli vaieldamatult erakordne inimene. Temas olid ühendatud tarkus ja läbinägelikkus sooja südame ja inimliku lihtsusega. Lisaks paras annus krutskeid ja kavalust. Läbivaks jooneks tema isiksuses oli aga kahtlemata jäägitu ausus ja sirgjoonelisus. Valet ja vingerdamist ta ei sallinud. Mäll ei pidanud ühtegi tegevusala liiga madalaks, kui ta leidis, et saab selle kaudu head teha ja teistele kasulik olla. Ta oli hiilgav teadlane, jõuline poliitik, veenev õpetaja. Ida õpetustest, eriti budismist, mida ta uuris, tegi ta endale tõekspidamiste aluse ja eluviisi.

Märt Läänemets, orientalist, Linnart Mälli õpilane

Linnart Mäll oli maailmamainega teadlane, keda tuleb õigusega asetada ühte ritta teiste Eesti orientalistika suurkujude Leopold von Schroederi, Uku Masingu, Artur Võõbuse ja Jaan Puhveliga. Ta oli ka väljapaistev Ida kõrgkultuuride tekstide tõlkija ja Eesti taasiseseisvumisaja mõjukas ühiskonnategelane. Linnart Mälli loodud humanistlike baastekstide kontseptsioon hakkab humanitaarteadustes üha enam mõjujõudu võitma. Käesolevas raamatus kõneleb Õpetaja Linnart Mäll ise lugejaga oma kirjutistest ja intervjuudest pärit aegumatute mõtete ja tähelepanekute kaudu.

Tarmo Kulmar, Linnart Mälli õpilane, Tartu Ülikooli võrdleva usuteaduse professor

 

Arvustused, tutvustused, intervjuud

Tarmo Kulmar: https://maaleht.delfi.ee/elu/lugemiselamus-meenutades-legendaarset-linnart-malli?id=85508371

Aivar Kull: https://kultuur.err.ee/898674/arvustus-linnart-malli-taastulek

Valner Valme: https://kultuur.err.ee/882329/ilmus-linnart-malli-motteparandit-koondav-teos

Intervjuu raamatu koostaja Ivar Tröneriga: https://kultuur.err.ee/837701/linnart-malli-sunnist-80-aastat-tema-vaimne-sonum-tanases-paevas

Kaupo Meieli lugemissoovitus: https://kultuur.err.ee/988566/lugemissoovitus-kus-ida-koige-suurem-seal-mall-koige-lahem