Home » Tekstid » Raamatututvustused » Linnart Mäll. Studies in the Astasāhasrikā Prajñāpārāmitā and other Essays (2003)

Linnart Mäll. Studies in the Astasāhasrikā Prajñāpārāmitā and other Essays (2003)

“Studies in the Astasahasrika Prajnaparamita and Other Essays” avab Tartu ülikooli idamaade uurimuste uue trükistesarja. Loodetavasti kujuneb sellest vähemalt sama väärikas, kui olid TÜ venekeelsed semiootika-alased toimetised nõukogude ajal. Linnart Mäll oli oma dissidendi staatusele vaatamata Nõukogude Liidus kõrgelt tunnustatud teadlane ja juhtivaid budolooge, millest annab tunnistust kas või seegi tõsiasi, et Moskvas ilmunud autoriteetse entsüklopeedia “Maailma rahvaste müüdid” budistliku mütoloogia osa paluti kirjutada just temal.
Teisele kaldale viiv ehk ületav mõistmine on olnud Linnart Mälli huvi- ja uurimisobjekt pea kogu tema õpetlase teel. “Studies…” koondabki eri aegadel ja eri kontekstis kirjutatud artikleid, ettekandeid ning esseid sellel teemal. Raamat sisaldab mõnd seni ilmumata kirjutist, suurem osa artiklitest on aga varem avaldatud eri allikates ja eri keeltes. Nende hulka kuulub ka L. Mälli tuntuim ja kõige rohkem tsiteeritud artikkel “Ühest võimalikust lähenemisest sunyavada mõistmisele”, mis ilmus esmakordselt venekeelsena 1967. aastal ning juba aasta pärast prantsuse keeles ajakirjas Tel Quel. Selle uuendusliku artikliga tõi L. Mäll budoloogiasse semiootilise paradigma.
KERTI TERGEM


Ülevaated:
Kerti Tergem. Linnart Mälli tõlkekulg. Sirp, 20. august, 2004.


SISUKORD

Preface by Jaan Puhvel

Introductory Remarks

The Zero Way

A Possible Approach Towards Understanding Śūnyavāda

Some Aspects of the Emergence of Mahāyāna

Studies in the Astasāhasrikā Prajñāpāramitā
1. Dharma
1.1. Dharma in European Buddhist Studies
1.2. Two meanings of the term dharma
1.3. Three operations with dharmas
1.4. Śūnyatā
2. Bodhisattva
2.1. Bodhisattva and three yānas
2.2. Bodhisattva-Mahāsattva
3. Prajñāpāramitā
3.1. Nirvāna
3.2. Prajñāpāramitā
3.3. Sarvajñatā
3.4. Anuttarā samyaksambodhi
3.5. Tathatā
4. Text as aTeacher
4.1. Terms denoting ‘shock’
4.2. Mārakarma
Heart Sūtra of Transcending Awareness
Dialogue in the Bodhicaryāvatāra
The Light Path and the Dark Path
The Course of the Translation
Buddhist Mythology
The Cultural Model of Tibet
Once More about Yamāntaka
1, ¥ and 0 as Text Generators and States of Mind
Semiotics as a Possibility for the Study of Religious Texts Under Communist Dictatorship
The Concept of Humanistic Base Texts
Linnart Mäll’s Contribution to the Oriental and Buddhist Studies in Estonia
by Märt Läänemets
Notes and References
Bibliographical Data
Indexes by Teet Toome