Home » Tekstid » Mõttelugu » Linnart Mäll. Nulli ja lõpmatuse kohal

Linnart Mäll. Nulli ja lõpmatuse kohal

Linnart Mäll on orientalist ja eelkõige budoloog. Null ja lõpmatus on budismi mõisted, millel põhinevast mõtlemisest on kantud Linnart Mälli tekstid.

“Eesti mõtteloo” sarja (nr 21) kuuluvasse raamatusse on, nagu selle sarja puhul tavaks, koondatud juba varem ilmunud tekstid. Ühe osa neist moodustavad Linnart Mälli tõlgete eessõnad, tihti ulatuslikud kaastekstid, mis annavad ülevaate vastava teose autorist, ajastust, ideedest: nt Šāntideva, Lao-zi ja Konfutsiuse puhul, ja samuti ka Tiibeti kultuuriloo ülevaated.

Teise ulatusliku ja ehk ka olulisema osa moodustavad L. Mälli teadusartiklid, mis enamikus ilmuvad siin kogumikus eestikeelsena esmakordselt. Neis artiklites on väljendatud L. Mälli põhiseisukohad orientalistikas ning eelkõige on neis tähelepanu all Mälli põhiline uurimisobjekt: mahajaana suutrad.

Lisaks sisaldab raamat budistliku mütoloogia ülevaadet, mis on algselt ilmunud venekeelse entsüklopeedia “Maailma rahvaste müüdid” osana, millest on ilmunud mitu kordustrükki ja mida on tõlgitud ka teistesse keeltesse. Peale pikema sissejuhatuse budistlikkusse mütoloogiasse antakse selles märksõnaliste lühiartiklite kaupa ülevaade tähtsamatest mütoloogilistest tegelastest ja mõistetest.

L. Mällist kui eesti orientalistika suurkujust, kes kuulub samas ka vene orientalistika võimsasse traditsiooni ja maailma orientalistide paremikku, kirjutab raamatu järelsõnas Märt Läänemets (vt ka M. Läänemets, “Linnart Mäll ja Tartu orientalistika”, Keel ja Kirjandus, 1995, 11).


Iga inimene paneb kirjatöödesse oma vaimu ja isiksuse. Nii ütlevad ka Linnart Mälli tõlked ja kirjatööd temast ehk rohkemgi, kui ta ise või keegi teine temast rääkides või kirjutades öelda suudaks. Sellesse raamatusse kogutud tekstid ei ole ilmselt kerge lugemise killast, kuid seda enam loovad, genereerivad. Neid lugedes ja nende juurde ehk ikka ja jälle tagasi tulles leiame maailma, mis on üsna kauge ja võõras tänasele rahale ja „kapitali taastootmisele“ orienteeritud maailmale, kus juuksekarvõhukeseks kulunud eetikat asendab jaburuseni mahukaks kasvanud seaduseloome ja kõrgelt tasustatud juristide paragrahviväänamine. Linnart Mäll on teinud ja teeb tänuväärset tööd, vahendamaks seda kauget maailma, kus loodi tekste, mis püüdsid inimteadvuse piire avardada maksimumini, meie ajas ja meie keeles.
MÄRT LÄÄNEMETS


Ülevaated:
Olev Remsu, Nulli ja lõpmatuse kohal, Eesti Ekspress, 28.08.1998
Nulli ja lõpmatuse taustal, Postimees, 06.06.2003


SISUKORD

Autori eessõna

I. Tõlkekulg
Mahatma Gandhi
“Vetāla kakskümmend viis juttu”.
India linnakultuur ja “Papagoiraamat”
“Dhammapadast” paali keele ja kirjanduse abc taustal
Šāntidevast, tema ajastust ja “Bodhitšarjāvatārast”
Dialoog “Bodhitšarjāvatāras”
Mõtteid “Gītāst”
Lao-zi ja “Daodejing”: autorist, teosest, tõlkimisest ja muust
Hele tee ja tume tee
Tõlkekulg
Konfutsiuse suurus ja ulatus

II. Tiibeti kultuurimudel
Saladusteta saladuslik Tiibet
Tiibeti kultuurimudel
Veelkord Jamāntakast

III. Budistlik mütoloogia
Budistlik mütoloogia

IV. Ületav mõistmine
Ületava mõistmise südasuutra
Mahajaana tekke mõningaid aspekte
Prajñāpāramitā psühholoogia neli terminit
Budistlikust personoloogiast
Teksti kasutamine psüühika mõjutamise vahendina

V. Nulltee
Nulltee
Ühest võimalikust lähenemisest śūnyavāda mõistmisele
Dharma kui tekst ja tekstiloome mehhanism
1, ∞, 0 ja kui tekstide generaatorid ja teadvuse seisundid

Märkused ja viited

Toimetaja märkused

Paradoksaalne Linnart Mäll (Märt Läänemets)

Ilmumisandmed

Isiku- ja kohanimede register

Terminite register

Teoste register