Home » Tekstid » Raamatututvustused » Budismi pühad raamatud II

Budismi pühad raamatud II

Sarja teine köide sisaldab kolme suutrat, mis on suurel määral mõjutanud India, Tiibeti, Hiina, Mongoolia, Korea ja Jaapani mõtte arengut. Need on avaldanud suurt mõju ka Lääne mõtteotsingutele. L. Mäll on suutrad ka kommentaariumiga varustanud.

“Teemantsuutra” on omamoodi paradoksaalse loogika õppevahend, kus tavaloogikale tuginevad arusaamad purunevad säravate dialoogide käigus.

“Südasuutra” on hea sissejuhatus tühjuse kontseptsiooni mõistmiseks. Sellest teosest on tõlgitud kaks varianti. Pikem on au sees Tiibetis, lühem aga Kaug-Ida maades.

“Ühetähesuutra” koosnebki vaid ühest tähest või õigemini ühest häälikust. Muidugi on seal ka kirjeldatud, kus, kellele ja mis olukorras Buddha selle hääliku hääldas.


Budismi pühade raamatute teises osas läheb Mäll taas prajñápáramitá ehk ületava mõistmise suutrate juurde, jättes seejuures siiski avaldamata “Kaheksatuhandelise Ületava Mõistmise” (Astasâhasrikâ-prajñápáramitá), millele ta kummati on ehk kõige enam uurimusi pühendanud. Aga Mäll pole lõpuniöeldav, temast jääb alati veel midagi varuks.
Mällil on ikka kombeks kellegagi polemiseerida, säästes vahest vaid kõrgemaid autoriteete, nagu Buddha Bhagavat. Ületava mõistmise selgitustes polemiseerib ta Edward Conzega, aga tegelikult on see Conzele tunnustus, mille sarnast ükski teine suutrate uurija ei pälvi. Kõigepealt ei nõustu ta Conze väitega, et neid tekste on võimalik alles siis mõista, kui nendega on kolmkümmend aastat tegeletud. Mälli arvates ei piisa ka kolmekümnest aastast, sest teatud mõistetamatus on ületava mõistmise suutratesse sisse kodeeritud. Paradoksaalsus, mida tekst lopsakalt pakub, osutab keele ja mõtlemise piiridele. See aga ei tähenda, et asju ja nähtusi pole vaja kirjeldada. Lihtsalt ükski kirjeldus pole lõplik tõde, vaid üksnes tee, et edasi mõelda. Ja edasimõtlemise võimaluste hulk, kui kasutada “Teemantsuutra” mõisteid, on lõpmatu – loendamatu, mõõtmatu, määratlematu ja piiramatu.
ANDRES HERKEL


Ülevaated:
Andres Herkel. Linnart Mäll pole asotsiaalne loogik. Sirp, 5. mai, 2006


SISUKORD

Eessõna

Teemantsuutra

Südasuutra (pikk variant)

Südasuutra (lühike variant)

Ühetähesuutra

Terminoloogilised tõlked
Teemantvälguna lõikav Ületava Mõistmise suutra
Ületava Mõistmise südasuutra (pikk variant)
Ületava Mõistmise südasuutra (lühike variant)
Ühetäheline Ema: kõikide Tathagatade Ületav Mõistmine

Algtekstid
Vajracchedika prajñaparamita-sutra
Prajñaparamita-hrdaya-sutra (vistara-matrka)
Prajñaparamita-hrdaya-sutra (samksipta-matrka)
De bzhin gshegs pa thams cad kyi yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma yi ge gcig ma

Kommentaarium
Ületava mõistmise suutrad
Prajñaparamita suutrad (tabel)
Kommentaarid
Hääldamisjuhised
Põhiterminite register