Home » 2016

Yearly Archives: 2016

Ilmunud on Idakiri 2016

Idakiri. Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat 2016. Peatoimetaja Tarmo Kulmar, tegevtoimetaja Indrek Ude. Tartu: Eesti Akadeemiline Orientaalselts, 2016, 158 lk. ISSN 1736-5007

Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat on eelretsenseeritav, rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ja rahvusvahelise levikuga perioodiline väljaanne, mis avaldab artikleid orientalistika eri valdkondadest.

EAO aastaraamatu väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.

 

Sisukord

 

Margit Juurikas. Taoism shintō varjus 7

Maret Nukke. Religioon -näidendites 18

Jing Hao. Ülestähendusi pintsli meetodist. Hina keelest tõlkinud Katja Koort 40

Kadri Raudsepp. 20. sajandi õpetlane Shechen Gyeltsab (1871-1926) ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest 51

Jaan Lahe. Zoroastristlikud ja zurvaniitlikud motiivid maniluses 75

Tarmo Kulmar. Märkmeid varatotalitaarsest riigist 92

Kuningas Dareios I Behistuni raidkirja III tulp. Vanapärsia ja Akadi keelest tõlkinud Vladimir Sazonov 103

Holger Mölder. Inkade impeeriumi pärandi mõju tänapäeva Ladina-Ameerika riikide poliitilisele ja kultuurilisele eneseteadvusele 118

Sebastian Fink. Gilgameš ja Uršanabi. Tõlkinud Vladimir Sazonov ja Sirje Kupp-Sazonov 133

In memoriam: Ülle Udam 138

Eestis ilmunud Ida-kirjandus: oktoober 2015 – september 2016 140

Abstracts 152

2nd Baltic Alliance for Asian Studies Conference, Tartu, 7-9 April, 2016

7.–9. aprillini 2016 toimub Tartu Ülikoolis Teine Balti Aasia Uuringute Ühenduse Konverents (2nd Baltic Alliance for Asian Studies Conference). Konverentsi korraldab BAAS-i 2014–2016 eesistujaasutuseks olnud TÜ orientalistikakeskus koostöös humaniora ja kunstide valdkonnaga.

Konverents algab neljapäeval, 7. aprillil kell 10 plenaaristungiga Philosophicumi ringauditooriumis (Jakobi 2-226). Plenaarettekandega esineb Vilniuse Ülikooli orientalistikakeskuse professor ja kauaaegne juhataja, BAAS-i üks algatajaid, indoloog Audrius Beinorius. Reedel, 8. aprillil, astuvad samas plenaarettekannetega üles nimekad Lähis-Ida-uurijad Austriast – Gebhard J. Selz Viini Ülikoolist ja Robert Rollinger Innsbrucki Ülikoolist.

Kolmepäevasel konverentsil esineb ettekannetega 106 Aasia-uurijat 19 maalt. Eestist on ettekandjaid 38, neist 16 Tartu Ülikoolist. Ettekanded toimuvad 11 temaatilises paneelis ja 7 sektsioonis ning stendiettekannete sektsioonis. Paneelide ja ettekannete temaatika on üsna lai, ulatudes Vana-Lähis-Ida uuringutest kuni tänapäeva sotsiaalsete kriiside analüüsini välja. Kõik paneelid ja sektsioonid toimuvad humaniora ja kunstide valdkonna õppehoonete Jakobi 2, Ülikooli 16 ja Lossi 3 ning peahoone auditooriumides. Programmi saab vaadata konverentsi kodulehelt:https://balticasianstudies.wordpress.com/

Tegemist on suurima ja esinduslikema Aasia-uurijate foorumiga, mis Eestis seni toimunud.

Konverentsi kõik istungid on huvilistele avatud.

BAAS tegutseb alates 2013. aastast ja selle eesmärgiks on Baltikumi Aasia-uurijate koostöö tugevdamine ning rahvusvahelise nähtavuse suurendamine. BAAS-i liikmeteks on kuue Baltikumi ülikooli – Läti Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli, Vilniuse Ülikooli ja Vitautas Magnuse Ülikooli (Kaunas) – Aasia uuringutega tegelevad institutsioonid. Esimene BAAS-i konverents toimus 2014. aasta aprillis Vilniuse Ülikoolis, korraldajaks VÜ orientalistikakeskus. Konverentsid toimuvad üle kahe aasta rotatsiooni korras eri ülikoolides. Järgmise konverentsi korraldav asutus on konverentside vahelisel ajal ühtlasi kaBAAS-i eesistuja. Vt BAAS-i hartat: https://balticasianstudies.wordpress.com/charter/ Tartu konverentsi ajal toimuval BAAS-i nõukogu koosolekul valitakse järgmise konverentsi korraldaja ja ühenduse eesistujaasutus järgmiseks kaheks aastaks.

 

Lisainfo

Märt Läänemets

vanemteadur, orientalistikakeskuse juhataja

BAAS-i konverentsi korraldustoimkonna esimees

mart.laanemets@ut.ee, tel +372 737 5589, mobiil +372 551 8847

 

Andreas Johandi

korraldustoimkonna sekretär

andreas.johandi@gmail.com, mobiil +372 5662 8780

Facebooki link: https://www.facebook.com/events/900869280050715/

BAAS_Conference_curves_final_001

XXVIII orientalistikapäev

XXVIII orientalistikapäev, mis on pühendatud orientalistikakabineti asutamise 60. aastapäevale, toimub
laupäeval, 27. veebruaril 2016 Tartus
Ülikooli 16-212 (von Bocki maja, endine “Marksu maja”, II korrus)
Algus kell 11:15

Orientalistikapäeva programm
11:15 Märt Läänemets – Avasõnad ja sissejuhatav kõne
11:30 Tarmo Kulmar – Orientalistikakabineti rajaja Pent Nurmekund – polüglott ja õpetaja
12:00 Vladimir Sazonov – Eesti orientalistika ajaloost 1955-2015
12:30 M. Läänemetsa fotonäituse “Buddha jalajäljed Biharis” avamine von Bocki maja II korruse koridoris koos tutvustava ettekandega
13:00-14:00 Lõunapaus
14:00 Holger Mölder – Inka impeeriumi pärandi mõju tänapäeva Ladina-Ameerika riikide poliitilisele ja kultuurilisele eneseteadvusele
14:30 Viktor Korrovits, Alver Aria – Religioonide sotsiaalse mõju dünaamiline hindamine
15:00 Kadri Raudsepp – Tähelepanelikust teadvelolekust (mindfulness) tiibeti traditsioonis
15:30 Harri Ints – Budistlike meeleharjutuste rakendamise võimalustest palliatiivravi kliinilises praktikas
16:00 Lõppsõna Märt Läänemets

Ilmunud on Idakiri 2015

Täpsem info asub siin.

100 sekundi videod

Eesti Rahvusringhäälingu ja Tartu Ülikooli teadusportaalis Novaator on ilmunud kaks huvitekitavat 100 sekundi videot EAO presidendilt ja asepresidendilt:

Märt Läänemets räägib teemal “Budismi üle aegade kestev sõnum on mõistmine ja kaastunne” ja Peeter Espak vastab küsimusele “Mis on religioon?“.

Põnevat vaatamast!