Home » 2016 » December

Monthly Archives: December 2016

Ilmunud on Idakiri 2016

Idakiri. Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat 2016. Peatoimetaja Tarmo Kulmar, tegevtoimetaja Indrek Ude. Tartu: Eesti Akadeemiline Orientaalselts, 2016, 158 lk. ISSN 1736-5007

Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat on eelretsenseeritav, rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ja rahvusvahelise levikuga perioodiline väljaanne, mis avaldab artikleid orientalistika eri valdkondadest.

EAO aastaraamatu väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.

 

Sisukord

 

Margit Juurikas. Taoism shintō varjus 7

Maret Nukke. Religioon -näidendites 18

Jing Hao. Ülestähendusi pintsli meetodist. Hina keelest tõlkinud Katja Koort 40

Kadri Raudsepp. 20. sajandi õpetlane Shechen Gyeltsab (1871-1926) ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest 51

Jaan Lahe. Zoroastristlikud ja zurvaniitlikud motiivid maniluses 75

Tarmo Kulmar. Märkmeid varatotalitaarsest riigist 92

Kuningas Dareios I Behistuni raidkirja III tulp. Vanapärsia ja Akadi keelest tõlkinud Vladimir Sazonov 103

Holger Mölder. Inkade impeeriumi pärandi mõju tänapäeva Ladina-Ameerika riikide poliitilisele ja kultuurilisele eneseteadvusele 118

Sebastian Fink. Gilgameš ja Uršanabi. Tõlkinud Vladimir Sazonov ja Sirje Kupp-Sazonov 133

In memoriam: Ülle Udam 138

Eestis ilmunud Ida-kirjandus: oktoober 2015 – september 2016 140

Abstracts 152