Ilmunud on Idakiri 2018

Suur rõõm on teatada, et ilmunud on EAO aastaraamat Idakiri 2018.

Seekordset väljaannet toetas Eesti Teaduste Akadeemia, mille assotsieerunud liige EAO on alates eelmisest aastast.

SISUKORD:

Tarmo Kulmar. Õpetaja ütles. Linnart Mälli 80. sünniaastapäeva puhul

Pojalikkuse raamat. Tõlkinud ja kommenteerinud Frank Jüris

Gan Bao. Vaimude otsija kirjad: Esimene kirjarull. Tõlkinud ja kommenteerinud Katja Koort

Viktor Korrovits, Alver Aria. Sotsiaalsed mõisted guanxi ja mianzi Hiina mõttemaailmas

Gao Jingyi. Veel hiina ja soome-ugri keelte ühiseid etümoloogiaid riimivastavuste näitel

Maret Nukke. Taani printsi kirgastumise lugu: Shakespeare’i Hamleti kohandamine Jaapani nō-näidendiks

Ibn al-Qalānisī Ta’rīḫ Dimašq (Damaskuse ajalugu). Tõlkinud ja kommenteerinud Üllar Peterson

Khomeini 1963. aasta Fayzia medrese kõne analüüs: välisvaenlase kujundamine Karbala müüdi abil. Tõlkinud ja kommenteerinud Sandra Peets

Vladimir Sazonov, Sirje Kupp-Sazonov. Mõni sõna M. Bulgkovi võluva vampiiritari Hella võimalikust Lähis-Ida päritolust

Tarmo Kulmar. Mõnda muistse Peruu jumalahümnidest

In memoriam. Isidor Levin. Ülo Valk

Eestis ilmunud Ida-kirjandus: november 2017 – detsember 2018

Abstracts

Aastaraamatute koondsisu 2006-2018

 

Pildid 20. juunil orientalistikakeskuses toimunud esitluselt (autor V.Sazonov):

 

Aupresident raamatut tutvustamas
Aupresident toosti ütlemas
EAO president toosti ütlemas
Kulmar ja Anvelt
Läänemets, Korrovits, Ude
Raamat on valmis
Ude ja Korrovits

XXXI Orientalistikapäevad

XXXI orientalistikapäevad

23.–24. märtsil 2019

Tartu Ülikooli peahoone (Ülikooli 18) auditooriumis 139 (J. V. Veski auditoorium)

Laupäeval 23. märtsil

11.00–11.20 Avasõnad: Märt Läänemets ja Tarmo Kulmar

11.20–12.00 Vladimir Sazonov, Sirje Kupp-Sazonov: Lähis-Ida motiivid Mihhail Bulgakovi teoses “Meister ja Margarita”

12.00–12.40 Henn Käärik: Orient versus oktsident: Hannibal Rooma vastu

12.40–13.20 Tarmo Kulmar: Rist inkade keisripalee pühapaigas: kuidas seda Garcilaso kroonikateadet tõlgendada?

13.20–14.00 Vaheaeg

14.00–14.40 Jaan Lahe: Iraani usund Kušaani riigis

14.40–15.20 Lidia Leontjeva: Iraani põhiseaduse hübriidne iseloom

15.20–16.00 Heidi Maiberg: Religioon – käsitleda või mitte? Religiooni roll islamistidele mõeldud deradikaliseerumist ja eemaldumist toetavates tegevustes kuue Euroopa riigi näitel

16.00–16.30 Vaheaeg

16.30–17.30 Raamatute esitlus:

Linnart Mäll, Tõe tee. Mõtteid ja mälestusi. Koostaja Ivar Tröner. SE&JS, 2018.

Chögyam Trungpa, Naerata hirmule vastu, Tõeliselt vapra südame ärataja. Tõlkinud Kerti Tergem. Sabatäht, 2019

Kõnelevad Märt Läänemets, Tarmo Kulmar, Ivar Tröner, Kerti Tergem jt. NB! Raamatuid on võimalik kohapeal kirjastusehinnaga osta.

Pühapäeval, 24. märtsil

11.00–11.40 Frank Jüris: Pojalikkus kui kohustus kritiseerida

11.40–12.20 Märt Läänemets : Meng Zi kui poliitiline mõtleja

12.20–13.00 Mart Tšernjuk: Kolmkümmend aastat Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi Ex oriente ilmumisest – mõtteid ja mõtisklusi

13.00–13:20 Vaheaeg

13.20–14:00 Teet Toome: Seadmusekuulutaja mahajaana budismis

14.00–14.40 Kadri Jõgi: Poliitmajanduslikest arengutest Araabia Egiptuse Vabariigis

Ilmunud on raamat “Eesti ja Hiina suhete sünd”

“Eesti ja Hiina suhete sünd” on rikkalikult ajalooliste fotode ja dokumentidega illustreeritud kolmekeelne (eesti, hiina, inglise) koguteos, mis annab ülevaate kahe maa suhete eelloole ja diplomaatiliste suhete sõlmimise vaevarikkale protsessile 20. sajandi alguskümnenditel. Eraldi käsitletakse Eesti kogukonna elu Hiinas enne 1949. aastat. Raamatu autorid on Priit Rohtmets, Tiit Kuuskmäe ja Urmas Pappel. Sissejuhatuse “Ajavaod” on kirjutanud suursaadik Toomas Lukk, kes esindas Eestit Hiinas aastatel 2012-2016.


Raamatu on välja andnud Eesti Akadeemiline Orientaalselts. Selle valmimist on toetanud Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, EestiKultuurkapital, Eesti Energia, Rahvuskaaslaste programm, Fors MW ja mitmed eraannetajad.

Raamatu esitlus toimus 13. detsembril 2018 kell 16:15 Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja 14. detsembril kell 16.00 Eesti Teaduste Akadeemia saalis Tallinnas.

Pildid Tartu esitluselt:

Pildid Tallinna esitluselt:

Ilmunud on raamat “Linnart Mäll. Tõe tee. Mõtteid ja mälestusi”

Ilmunud on Idakiri 2017

Sisukord:

TARMO KULMAR. Idamaahuvi hiilgeaeg Eestis: Tartu Riikliku Ülikooli Üliõpilaste Teadusliku Ühingu orientalistikaringi viis esimest aastat

Suur meelespidamise suutra: (Mahā-satipaṭṭhāna-sutta), Tõlkinud MÄRT LÄÄNEMETS

PEETER ESPAK. Semiidi jumala Eli ja sumeri jumala Enki segunemine

VLADIMIR SAZONOV. Gudea — kas esimene Sumeri päikesevalitseja ja Gilgameši „vend“?

TARMO KULMAR. Inkade jumaluste niinimetatud tumedast poolest

ÜLLAR PETERSON. Mittemuslimid ʽAlī ibn Abī Bakr al-Marġīnānī (1135–1197) õigusalase teose al‑Hidāya raamatus Kitāb as-sayar

VIKTOR KORROVITS, ALVER ARIA. Islami ja budismi mõju aspekte Euroopa kultuurile

ALARI ALLIK. Üks puu, mitu elu: Puude langetamine vanemas Jaapani kirjanduses

MARGIT JUURIKAS. Maavärinad ja tsunamid, mida mäletatakse

Linnart Mälli ja Uku Masingu kirjavahetus: (september 1963 – oktoober 1965), Koostanud MÄRT LÄÄNEMETS

MÄRT LÄÄNEMETS. In memoriam: Vladimir Erman

Eestis ilmunud Ida-kirjandus: oktoober 2016 – oktoober 2017

Abstracts

Pildid esitluselt (autor Priit Rohtmets):

XXX orientalistikapäevad

XXX ORIENTALISTIKAPÄEVAD 17.-18. märtsil 2018

Koht: Tartu, Ülikooli 18-139 (TÜ peahoone Johann Voldemar Veski auditoorium)

Orientalistikapäevad on pühendatud Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi taasasutamise 30. aastapäevale ja Linnart Mälli 80. sünniaastapäevale

Orientalistikapäevade kava:

Laupäev, 17. märts

11:15 Konverentsi avamine
11:30 Plenaarettekanne: Märt Läänemets – Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi taasasutamise eel- ja järellugu
12:00 Henn Käärik – Linnart Mäll – õpetaja ja õpetlane 
12:30 Tarmo Kulmar – „Õpetaja ütles:”
13:00 Hagani Gayibli – Linnart Mäll kui sufist
13:30-14:30 Lõunapaus
14:30 Vladimir Sazonov – Linnart Mäll ja Vana-Lähis-Ida uuringud
15:00 Märt Läänemets – „Bodhisattvate ületav mõistmine”: Linnart Mälli panusest Prajñāpāramitā tekstide uurimisse ja mõistmisse
15:30 Harri Ints – Suhe vaimse õpetaja ja õpilase vahel kui teraapiline suhe Virgunu Seadmuse representatsiooni kontekstis Läänes
16:00-16:15 Paus
16:15 Sven Grünberg – Mälestusi Linnart Mällist nii sõnas kui ka pildis

Pühapäev, 18. märts

11:15 Ülo Valk – Braama-usust hinduismini: ettekujutused India vaimsusest varases eestikeelses kirjasõnas
11:45 Teet Toome – Avadāna kirjandus
12:15 Mart Tšernjuk – Konfutsiuse rollist Zhuang-Zi raamatus
12:45 Viktor Korrovits ja Alver Aria – Sotsiaalsed mõisted guanxi ja mianzi hiina mõttemaailmas
13:15-14:00 Paus
14:00 Holger Mölder – Orientaalmaailm ja rahvusvaheliste suhete uuringud Eestis
14:30 Kadri Jõgi – Miks sai Saudi perekond võimule?
15:00 Lidia Leontjeva – Iraani põhiseaduse hübriidne iseloom
15:30 Orientalistikapäevade lõpetamine

Vaata ja jaga facebooki üritust https://www.facebook.com/events/1660102630719496/

 

Call for papers announced for the third BAAS conference

The third Baltic Alliance for Asian Studies (BAAS) conference on Asian studies will be taking place on the 13-15th of April, 2018. The conference is titled “Dynamic Asia: Shaping the Future.”

The conference is organized by the Baltic Alliance for Asian studies, Latvian Society for the Study of Religion and Centre for Korean Studies of the University of Latvia. The conference will take place at the University of Latvia, Riga.

The aim is to bring together researchers from the Baltics and elsewhere to present their research fields and to discuss about different topics related to Asian and Middle-Eastern cultures and societies.

NB! Proposals submission deadline has been extended until Monday, January 22, 2018.

Conference homepage found HERE.

Information from the organizers:

On behalf of the Baltic Alliance for Asian studies (BAAS), the Latvian Society for the Study of Religions and the Centre for Korean Studies of University of Latvia we are pleased to welcome both junior and senior scholars from a wide range of academic disciplines and professional fields dealing with all regions of Asia and Middle East under the theme: “Dynamic Asia: Shaping the Future”. Dynamic changing Asia confronts us with a number of issues: power rivalry and rising military tensions, territorial disputes, environmental degradation, economic inequality within and between nations, migration, marginalization, war memory, urban and rural challenges, cross-border cultural encounters, identity in the globalized world, changing models for marriage, work and family, the status of women, shaping lifestyles and modes of leisure. By placing “Dynamic Asia: Shaping the Future” at the centre of attention, this conference intends to put a range of important issues on the agenda, for instance:

 • Theoretical and methodological issues relating to Asian studies.
 • Role of Asia in shaping the global political arena.
 • Social dynamics of contemporary Asia.
 • Contemporary philosophical issues from Asian perspective.
 • Relationship between tradition and Asian modernity.
 • Quest for anthropological perspective in Asian studies.
 • Representations of Asia in the Baltic states: mass media, literature, arts.
 • Asian literature in the West: interpretations and re-interpretations.
 • Variety of Asian arts and visual cultures in historical and contemporary perspective.
 • Dynamics of religious radicalization/universalization of Asia.
 • Asia in searching for new models of religion.
 • Impact of Asia on the Western esotericism.

Korean religions forum will be organized by Centre for Korean Studies during the conference dates. Panels will be participated by a number of scholars distinguished in the field of Korean religion studies and anyone who are interested may freely take part in the discussion and Q&A sessions. The main topics will be: new aspects on Korean aboriginal religions, the history of Korean religiosity, the identity of Korean national religions and the perspective on religion studies in Korea etc.

All presentations should last 20 minutes with 10 minutes for discussion.

Papers are invited in English.

Important dates:

 • Submission of session/panel, round-table proposals – December 15, 2017
 • Submission of proposals for individual presentations – December 15, 2017
 • Notification of acceptance – January 10, 2018
 • Early payment of the conference fee – March 13, 2018.
 • Late payment of the conference fee – after March 13, 2018.

Please send panel, round-table and individual presentation proposals to: Marika Laudere dynamicasia@lu.lv

XXIX orientalistikapäev

XXIX orientalistikapäeva kava

Konverentsiga tähistatakse omaaegse TRÜ ÜTÜ orientalistikaringi asutamise 40. aastapäeva ja Leo Leesmendi 115. sünniaastapäeva

Laupäeval, 1. aprillil 2017

Tartu Ülikooli peahoone (Ülikooli 18) auditooriumis 139 (Johannes Voldemar Veski auditoorium)

11:15   Orientalistikapäeva avamine, avasõnad EAO president Märt Läänemetsalt

11:30   Tarmo Kulmar           Idamaadehuvi hiilgeaeg Eestis: TRÜ ÜTÜ orientalistikaringi viis esimest aastat

12:00   Märt Läänemets        Mees, kes oli kohal: Leo Leesmendi (17.IV.1902-16.I.1987) panusest Eesti orientalistikasse

12:30-12:45    Vaheaeg

12:45   Vladimir Sazonov      Universalistlikud tendentsid Mesopotaamias ja Egiptuses: võrdlevaid aspekte Mesopotaamia ja Egiptuse kuningavõimust

13:15   Andreas Johandi       Jumal Asalluhi rollist Uus-Sumeri loitsudes

13:45   Mart Tšernjuk                       Kasutu kasulikkusest Zhuang-Zi filosoofias

14:15   Kadri Raudsepp         Buddha õpetus kui jätkuv ilmutus – varandustekstide (gter ma) traditsioonist Pema Lingpa (1450-1521) lõunavaranduste (lho gter) näitel Tiibeti budismis

14:45-15:15    Vaheaeg

15:15   Leho Rubis     Budistliku tee tõlgendamine visuaalses kultuuris minevikus ja tänapäeval

15:45   Harri Ints        Budistlik meeletervendus ja palliatiivravi kliiniline praktika

16:15   Ott Ojaperv   Vaimuliku elu Murphy seadused lähtudes kõrbeisade praktilisest kogemusest

16:45   Viktor Korrovits, Alver Aria Islami ja budismi mõju aspekte Euroopa kultuurile

17:15   Konverentsi lõpetamine

17:30   Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastakoosolek (ainult Seltsi liikmetele)

 

*päevakava .docx formaadis

Ilmunud on Idakiri 2016

Idakiri. Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat 2016. Peatoimetaja Tarmo Kulmar, tegevtoimetaja Indrek Ude. Tartu: Eesti Akadeemiline Orientaalselts, 2016, 158 lk. ISSN 1736-5007

Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat on eelretsenseeritav, rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ja rahvusvahelise levikuga perioodiline väljaanne, mis avaldab artikleid orientalistika eri valdkondadest.

EAO aastaraamatu väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.

 

Sisukord

 

Margit Juurikas. Taoism shintō varjus 7

Maret Nukke. Religioon -näidendites 18

Jing Hao. Ülestähendusi pintsli meetodist. Hina keelest tõlkinud Katja Koort 40

Kadri Raudsepp. 20. sajandi õpetlane Shechen Gyeltsab (1871-1926) ningma koolkonna tekstide ja õpetuste ehtsusest 51

Jaan Lahe. Zoroastristlikud ja zurvaniitlikud motiivid maniluses 75

Tarmo Kulmar. Märkmeid varatotalitaarsest riigist 92

Kuningas Dareios I Behistuni raidkirja III tulp. Vanapärsia ja Akadi keelest tõlkinud Vladimir Sazonov 103

Holger Mölder. Inkade impeeriumi pärandi mõju tänapäeva Ladina-Ameerika riikide poliitilisele ja kultuurilisele eneseteadvusele 118

Sebastian Fink. Gilgameš ja Uršanabi. Tõlkinud Vladimir Sazonov ja Sirje Kupp-Sazonov 133

In memoriam: Ülle Udam 138

Eestis ilmunud Ida-kirjandus: oktoober 2015 – september 2016 140

Abstracts 152

2nd Baltic Alliance for Asian Studies Conference, Tartu, 7-9 April, 2016

7.–9. aprillini 2016 toimub Tartu Ülikoolis Teine Balti Aasia Uuringute Ühenduse Konverents (2nd Baltic Alliance for Asian Studies Conference). Konverentsi korraldab BAAS-i 2014–2016 eesistujaasutuseks olnud TÜ orientalistikakeskus koostöös humaniora ja kunstide valdkonnaga.

Konverents algab neljapäeval, 7. aprillil kell 10 plenaaristungiga Philosophicumi ringauditooriumis (Jakobi 2-226). Plenaarettekandega esineb Vilniuse Ülikooli orientalistikakeskuse professor ja kauaaegne juhataja, BAAS-i üks algatajaid, indoloog Audrius Beinorius. Reedel, 8. aprillil, astuvad samas plenaarettekannetega üles nimekad Lähis-Ida-uurijad Austriast – Gebhard J. Selz Viini Ülikoolist ja Robert Rollinger Innsbrucki Ülikoolist.

Kolmepäevasel konverentsil esineb ettekannetega 106 Aasia-uurijat 19 maalt. Eestist on ettekandjaid 38, neist 16 Tartu Ülikoolist. Ettekanded toimuvad 11 temaatilises paneelis ja 7 sektsioonis ning stendiettekannete sektsioonis. Paneelide ja ettekannete temaatika on üsna lai, ulatudes Vana-Lähis-Ida uuringutest kuni tänapäeva sotsiaalsete kriiside analüüsini välja. Kõik paneelid ja sektsioonid toimuvad humaniora ja kunstide valdkonna õppehoonete Jakobi 2, Ülikooli 16 ja Lossi 3 ning peahoone auditooriumides. Programmi saab vaadata konverentsi kodulehelt:https://balticasianstudies.wordpress.com/

Tegemist on suurima ja esinduslikema Aasia-uurijate foorumiga, mis Eestis seni toimunud.

Konverentsi kõik istungid on huvilistele avatud.

BAAS tegutseb alates 2013. aastast ja selle eesmärgiks on Baltikumi Aasia-uurijate koostöö tugevdamine ning rahvusvahelise nähtavuse suurendamine. BAAS-i liikmeteks on kuue Baltikumi ülikooli – Läti Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli, Vilniuse Ülikooli ja Vitautas Magnuse Ülikooli (Kaunas) – Aasia uuringutega tegelevad institutsioonid. Esimene BAAS-i konverents toimus 2014. aasta aprillis Vilniuse Ülikoolis, korraldajaks VÜ orientalistikakeskus. Konverentsid toimuvad üle kahe aasta rotatsiooni korras eri ülikoolides. Järgmise konverentsi korraldav asutus on konverentside vahelisel ajal ühtlasi kaBAAS-i eesistuja. Vt BAAS-i hartat: https://balticasianstudies.wordpress.com/charter/ Tartu konverentsi ajal toimuval BAAS-i nõukogu koosolekul valitakse järgmise konverentsi korraldaja ja ühenduse eesistujaasutus järgmiseks kaheks aastaks.

 

Lisainfo

Märt Läänemets

vanemteadur, orientalistikakeskuse juhataja

BAAS-i konverentsi korraldustoimkonna esimees

mart.laanemets@ut.ee, tel +372 737 5589, mobiil +372 551 8847

 

Andreas Johandi

korraldustoimkonna sekretär

andreas.johandi@gmail.com, mobiil +372 5662 8780

Facebooki link: https://www.facebook.com/events/900869280050715/

BAAS_Conference_curves_final_001