Home » Uudised » Ilmunud on Idakiri 2017

Ilmunud on Idakiri 2017

Sisukord:

TARMO KULMAR. Idamaahuvi hiilgeaeg Eestis: Tartu Riikliku Ülikooli Üliõpilaste Teadusliku Ühingu orientalistikaringi viis esimest aastat

Suur meelespidamise suutra: (Mahā-satipaṭṭhāna-sutta), Tõlkinud MÄRT LÄÄNEMETS

PEETER ESPAK. Semiidi jumala Eli ja sumeri jumala Enki segunemine

VLADIMIR SAZONOV. Gudea — kas esimene Sumeri päikesevalitseja ja Gilgameši „vend“?

TARMO KULMAR. Inkade jumaluste niinimetatud tumedast poolest

ÜLLAR PETERSON. Mittemuslimid ʽAlī ibn Abī Bakr al-Marġīnānī (1135–1197) õigusalase teose al‑Hidāya raamatus Kitāb as-sayar

VIKTOR KORROVITS, ALVER ARIA. Islami ja budismi mõju aspekte Euroopa kultuurile

ALARI ALLIK. Üks puu, mitu elu: Puude langetamine vanemas Jaapani kirjanduses

MARGIT JUURIKAS. Maavärinad ja tsunamid, mida mäletatakse

Linnart Mälli ja Uku Masingu kirjavahetus: (september 1963 – oktoober 1965), Koostanud MÄRT LÄÄNEMETS

MÄRT LÄÄNEMETS. In memoriam: Vladimir Erman

Eestis ilmunud Ida-kirjandus: oktoober 2016 – oktoober 2017

Abstracts

Pildid esitluselt (autor Priit Rohtmets):