Home » Uudised » Ilmunud on Idakiri 2018

Ilmunud on Idakiri 2018

Suur rõõm on teatada, et ilmunud on EAO aastaraamat Idakiri 2018.

Seekordset väljaannet toetas Eesti Teaduste Akadeemia, mille assotsieerunud liige EAO on alates eelmisest aastast.

SISUKORD:

Tarmo Kulmar. Õpetaja ütles. Linnart Mälli 80. sünniaastapäeva puhul

Pojalikkuse raamat. Tõlkinud ja kommenteerinud Frank Jüris

Gan Bao. Vaimude otsija kirjad: Esimene kirjarull. Tõlkinud ja kommenteerinud Katja Koort

Viktor Korrovits, Alver Aria. Sotsiaalsed mõisted guanxi ja mianzi Hiina mõttemaailmas

Gao Jingyi. Veel hiina ja soome-ugri keelte ühiseid etümoloogiaid riimivastavuste näitel

Maret Nukke. Taani printsi kirgastumise lugu: Shakespeare’i Hamleti kohandamine Jaapani nō-näidendiks

Ibn al-Qalānisī Ta’rīḫ Dimašq (Damaskuse ajalugu). Tõlkinud ja kommenteerinud Üllar Peterson

Khomeini 1963. aasta Fayzia medrese kõne analüüs: välisvaenlase kujundamine Karbala müüdi abil. Tõlkinud ja kommenteerinud Sandra Peets

Vladimir Sazonov, Sirje Kupp-Sazonov. Mõni sõna M. Bulgkovi võluva vampiiritari Hella võimalikust Lähis-Ida päritolust

Tarmo Kulmar. Mõnda muistse Peruu jumalahümnidest

In memoriam. Isidor Levin. Ülo Valk

Eestis ilmunud Ida-kirjandus: november 2017 – detsember 2018

Abstracts

Aastaraamatute koondsisu 2006-2018

 

Pildid 20. juunil orientalistikakeskuses toimunud esitluselt (autor V.Sazonov):

 

Aupresident raamatut tutvustamas
Aupresident toosti ütlemas
EAO president toosti ütlemas
Kulmar ja Anvelt
Läänemets, Korrovits, Ude
Raamat on valmis
Ude ja Korrovits