Home » Uudised » UUED ORIENTALISTIKA-RAAMATUD

UUED ORIENTALISTIKA-RAAMATUD

Esitlused: Tartus teisipäeval, 13. veebruaril algusega kell 18 Tartu Kirjanduse Majas (Vanemuise 19); Tallinnas laupäeval, 17. veebruaril algusega kell 17 Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis.

IDA MÕTTELOO LEKSIKON (Lõuna-, Ida- ja Sise-Aasia)

Raamatu autoriteks on teadlased-orientalistid Linnart Mäll, Märt Läänemets ja
Teet Toome, väljaandjaks Tartu Ülikooli orientalistikakeskus.

«Ida mõtteloo leksikon» on esimene sellelaadiline teatmeteos Eestis. See sisaldab
olulisemaid termineid, mõisteid ja nimesid põhiliselt Indias ja Hiinas tekkinud
õpetustest ja mõttesuundadest. Leksikonis on 1100 märksõna. Lahti on seletatud
budismi, hinduismi, konfutsianismi, taoismi ja mitme teise Ida õpetuse
põhimõisted. Tutvustatakse ka nende põhitekste. Leksikoni lisana on ära toodud
eesti keeles ilmunud algkeeltest tehtud Ida mõtteloo tekstide bibliograafia.
Leksikon on varustatud põhjalike registritega. Leksikon on mõeldud eelkõige
ajaloolastele, filoloogidele, filosoofidele ja teoloogidele, tõlkijatele ja
kirjastajatele ning kõikidele, kes tunnevad huvi Idamaade vastu.

Linnart Mäll, Märt Läänemets, Teet Toome. Ida mõtteloo leksikon. Lõuna-, Ida-
ja Sise-Aasia. – Studia Orientalia Tartuensia. Series Nova. Vol. II. Tartu: Tartu
Ülikooli orientalistikakeskus, 2006, 384 lk; kõvaköide, formaat 142×210;
trükitud Tartu trükikojas Greif; ISBN 978-9985-4-0500-0

EESTI AKADEEMILISE ORIENTAALSELTSI AASTARAAMAT 2006

Raamat on Eesti vanima akadeemilise Idamaade uurijaid ja huvilisi ühendava seltsi
(asutatud 1935, taasasutatud 1988) kirjutiste kogumik. Ida-teemaliste artiklite ja
tõlgete kõrval sisaldab see ka 2005. aastal lahkunud EAO auliikme Haljand Udami
kirju, tema sufi-luule tõlkeid ja Avo-Eduard Susi järelhüüde, samuti ülevaate
a-tel 2000‒2006 eesti keeles ilmunud Ida-kirjandusest.

Sisukord

Linnart Mäll – Orientalistika mured ja rõõmud
Tarmo Kulmar – Orientalistika õppimine ja uurimine Eestis
Džalāl ad-Dīn Rūmī luulet, tõlkinud Haljand Udam
Avo-Eduard Susi – Hiierändur Haljand
Katkendeid Haljand Udami kirjadest Tartust ja Moskvast aastatel 1966-1969
Lev Menšikov – Mõningaid Daodejingi tõlgendamise probleeme
Märt Läänemets – Põimiksuutra
Samantamukha peatükk: Avalokitešvara erinevate kujude õpetus, tõlkinud Teet Toome
Andres Herkel – Arhailise teksti rütm ja kõla
Ott Ojaperv – Süüria kristlusele loomuomase semiidi mõttemaailma eripära Rooma
impeeriumikultuuri suhtes Pärsia Targa Afrahati näitel
Ülo Valk – Assami jutud muistenditest müütideni: Tähelepanekuid usundilise
folkloori žanridünaamikast
Urmas Pappel – Tiibeti ja Hiina Rahvavabariigi suhted ÜRO ja rahvusvahelise
õiguse vaatevinklist
Arvo Tõnisoo – Arvustus Mait Rauna raamatule Meel ja maailm, MHR, 2005
Eestikeelne Ida-kirjandus 2000‒2006 (ülevaade)

Allikas: Märt Läänemets
Kontakt: mart_laanemets@yahoo.com