Home » Idakiri » EAO aastaraamat 2006

EAO aastaraamat 2006

Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat 2006 on Eesti vanima akadeemilise Idamaade uurijaid ja huvilisi ühendava seltsi kirjutiste kogumik. Ida-teemaliste artiklite ja tõlgete kõrval sisaldab see ka 2005. aastal lahkunud EAO auliikme Haljand Udami kirju, tema sufi-luule tõlkeid ja Avo-Eduard Susi järelhüüde, samuti ülevaate aastatel 2000-2006 eesti keeles ilmunud Ida-kirjandusest.

Tegu on seltsi esmakordse aastaraamatuga läbi aegade. 1940. aastal ilmuma pidanud “Kirjutistest” on säilinud ainult tiitelleht eesti ja prantsuse keeles.


SISUKORD

Linnart Mäll. Orientalistika mured ja rõõmud

Tarmo Kulmar. Orientalistika õppimine ja uurimine Eestis

Džalāl ad-Dīn Rūmī. Luulet (tlk Haljand Udam)

Avo-Eduard Susi. Hiierändur Haljand

Katkendeid Haljand Udami kirjadest Tartust ja Moskvast aastatel 1966–1969

Lev Menšikov. Mõningaid Daodejingi tõlgendamise probleeme

Märt Läänemets. Põimiksuutra

Samantamukha peatükk: Avalokitešvara erinevate kujude õpetus (tlk Teet Toome)

Andres Herkel. Arhailise teksti rütm ja kõla

Ott Ojaperv. Süüria kristlusele loomuomase semiidi mõttemaailma eripära Rooma impeeriumikultuuri suhtes Pärsia Targa Afrahati näitel

Ülo Valk. Assami jutud muistenditest müütideni: Tähelepanekuid usundilise folkloori žanridünaamikast

Urmas Pappel. Tiibeti ja Hiina Rahvavabariigi suhted ÜRO ja rahvusvahelise õiguse vaatevinklist

Arvo Tõnisoo. Arvustus: Mait Raun, Meel ja maailm, 2005

Eestikeelne Ida-kirjandus 2000–2006 (ülevaade)